Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 23:41:04 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.173.211
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
592
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:37623/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.173.211

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A37623%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T23%3A41%3A04%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=SFOFjXk6I1VxVl5eu5xSYB%2FxhrZv4xgkphQtckrHQsHLuE%2F%2BBya80h%2FNmLLeQBHvD8DE6NylFtl40eEvyz6XsGQPO3X7iINB9NC6jvRsi%2FWVJiUCgN6iBF7wDjIIKtsAt4jQGXXS5Im7eoUSBJlavKWwnP4EGXkQsWOaDa8hQGN%2F5T3G2fjPs%2BXwzcZNYBAsa5wyA3BrhPWyKTeyMagPk3LkGF3qOVIW3PbkKFwQ9U4jAOcOUsxqramLM5vwAWlr%2Bsd05Ic%2B%2BvH1%2FvGg9K2L%2BuzOSVaphZrUPn%2BpmAZFqC8JALQQ2b8WtJNwyQRUmmEpK461oEsr%2BtKryImw%2FVnqCg%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:37623/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T23:41:04+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
SFOFjXk6I1VxVl5eu5xSYB/xhrZv4xgkphQtckrHQsHLuE/+Bya80h/NmLLeQBHvD8DE6NylFtl40eEvyz6XsGQPO3X7iINB9NC6jvRsi/WVJiUCgN6iBF7wDjIIKtsAt4jQGXXS5Im7eoUSBJlavKWwnP4EGXkQsWOaDa8hQGN/5T3G2fjPs+XwzcZNYBAsa5wyA3BrhPWyKTeyMagPk3LkGF3qOVIW3PbkKFwQ9U4jAOcOUsxqramLM5vwAWlr+sd05Ic++vH1/vGg9K2L+uzOSVaphZrUPn+pmAZFqC8JALQQ2b8WtJNwyQRUmmEpK461oEsr+tKryImw/VnqCg==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:37623/auth/complete/0242021-02-18T23:41:04+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:37623/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T23:41:09+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
0xgOqaREP5aTjvTNHsvYJwbpIbqVnDRd2D7fT/qNA/uxBzNVs+Y2FqKGjGpuXfNEqhS+VGB42DGL65bYcf1J4FKbETjLE1p7boLxiCSG1qI+QcbCPWGzZDhbSyqF+XDv7Yj0+Pt8NWDy3tfEKJw1LtRJDB5ZLb6w5ZbvhPBu3Gf05qTW02hCvwHK1RBtlnYDvuU2LAACELweUlLC646CK3w96Hon0Vf8Qb2svMgsqTxFAgZJ0UpS1Kq4PeyMGmBbT5m0yThMc1GwrB7JvGRMfMA9+4U7h82HxmscDFYZXJPTnDKyO7wMqsvNx0NCd7ipAOxn/oWZujbmtLg3q5HVfg==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T23:41:09+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks