Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Tue Dec 29 2020 14:02:56 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
104.154.182.187
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
577
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:50289/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
104.154.182.187

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_REC_ID=HP&VK_NONCE=1&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A50289%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2020-12-29T14%3A02%3A56%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=qBvMc8A%2BkgCf6u1n5RgOKmpRuNKDtBeEHArxYL%2BKQGFRX0IiHfzkKpJh8nvHoyElepdk4%2FhZ1C1e%2FG1qmxwtvl%2FXnBlzNjtYa5LtX7Azh4Vx%2BvV8PKTxrahWp7ojUJpOosAPp6EkBU3PPxsRzde1Uwrq67VO4JOpFPm4ZIfFizIC2nNrap0I%2F4lWFItym8lcNXpH5eanH7V01sfOS5w4Wc4T11t9cjUZv4iuA8TJUGfQMLVngE4oEkOb9ACthIFYd4SZh4KMkykUa2EbF04RMFBE0R2SeKIgc9HznKCA5wef89Urf1Amhz31LTrCo2CF2ZEQVs8NeTbTOj%2BErQxfZQ%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_REC_ID
HP
VK_NONCE
1
VK_RETURN
http://127.0.0.1:50289/auth/complete/
VK_DATETIME
2020-12-29T14:02:56+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
qBvMc8A+kgCf6u1n5RgOKmpRuNKDtBeEHArxYL+KQGFRX0IiHfzkKpJh8nvHoyElepdk4/hZ1C1e/G1qmxwtvl/XnBlzNjtYa5LtX7Azh4Vx+vV8PKTxrahWp7ojUJpOosAPp6EkBU3PPxsRzde1Uwrq67VO4JOpFPm4ZIfFizIC2nNrap0I/4lWFItym8lcNXpH5eanH7V01sfOS5w4Wc4T11t9cjUZv4iuA8TJUGfQMLVngE4oEkOb9ACthIFYd4SZh4KMkykUa2EbF04RMFBE0R2SeKIgc9HznKCA5wef89Urf1Amhz31LTrCo2CF2ZEQVs8NeTbTOj+ErQxfZQ==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100052002HP0011037http://127.0.0.1:50289/auth/complete/0242020-12-29T14:02:56+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:50289/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2020-12-29T14:03:00+0000
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_RID
VK_NONCE
1
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
ON1pAFG8g4J4EBkhA13epdhgjx3l6mMGc9ElOriMyxEDKu8Qiyzusn5CJSsEVUFC1IJo4Ea8jcq+4CvIhRmVn7U5t0lzvG04g5gOBTMvCc/EUTU3Xp1UnFyBHUY3oVPWuKl/PTDDz+A8h54lDbsUfOwgmcCrlkcRu4XiIbw+z1DPm+h5rLLfQ0K4IWkXJY1d8W/XMg6jKjd67b0aaJ08GU8F0gEVqDPdrZfPmXnh5q00Tji7j7w3LXrg6JGfuJ8FOAgTGOu3KynGHyz3ElHi/NGv8OhvSn+OxQpsmYJdpRsn34rbICESyGg1+ZqV9AsFi5b7BNF4XeLSHw8cJyDDEA==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242020-12-29T14:03:00+0000002HP009uid1000520011017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks