Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Tue Dec 29 2020 13:49:29 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.173.211
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
586
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:37363/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.173.211

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A37363%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2020-12-29T13%3A49%3A28%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=BoHFpTMHx845bbPdhu%2FeVJ%2BiMPOyTxQO8wCm4MLERwmb9tGyubLesDc6LbpteNBuoo5wRQ2%2FLWJdH%2Bhdq9AVwTmsP%2FShW9acQNJ%2FS%2FOPC8GsbnlKuREPLRoSrvyAaTUKpLnbOMcCb4Pp1IFllifz8NjvoGwdUu1dkO77BE82iDGfuNgyqbtIKT%2FSbTIf%2FAKhSxrj92ahtZbpRVJpRtvW6FkPZ0RIRpCF3Vd9SgcQJAyu6WiNSeGIRaY1ZLgpf3k%2Fu9C0abDjhgKoILELtdx%2Fzh39tq0htxLEIVLwa3osj5osQXHwZimOcO7xrdgl%2FSvUSjHSCx0qcIuyqTVadlZ5IA%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:37363/auth/complete/
VK_DATETIME
2020-12-29T13:49:28+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
BoHFpTMHx845bbPdhu/eVJ+iMPOyTxQO8wCm4MLERwmb9tGyubLesDc6LbpteNBuoo5wRQ2/LWJdH+hdq9AVwTmsP/ShW9acQNJ/S/OPC8GsbnlKuREPLRoSrvyAaTUKpLnbOMcCb4Pp1IFllifz8NjvoGwdUu1dkO77BE82iDGfuNgyqbtIKT/SbTIf/AKhSxrj92ahtZbpRVJpRtvW6FkPZ0RIRpCF3Vd9SgcQJAyu6WiNSeGIRaY1ZLgpf3k/u9C0abDjhgKoILELtdx/zh39tq0htxLEIVLwa3osj5osQXHwZimOcO7xrdgl/SvUSjHSCx0qcIuyqTVadlZ5IA==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:37363/auth/complete/0242020-12-29T13:49:28+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:37363/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2020-12-29T13:49:33+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
aTa1th3x4zcagqSfkK7wSuVlytPwVQ/hqqPB+R0Ujg8denfEMp4v9Q0XmBSICmNgin09zoyEkqTa6lwquDzTWOEz6M9JXMhkdr/OOughOU2A2nLtq/sRcFiq8rZPYAhZLB45/yyv9YXEj6umliIN67l3qcHu/pV3j5vKPogW3cpY4tjOQMxZSfh8yUS1jf3ZP2Fvi7EUoZhTxiHcgP9bd3Fknrw3wfE6UB5g4IL/E8CnqS7zD2+JeEsaj/BsC4LG+eO8wUsSVnoKLWLwx/I5J/kiYIM6SLZQqR8+3xpXIR0hcuoqLakyTrZTDHHZ2q3nBoY3+DLmMy4emqnaKu59Xw==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242020-12-29T13:49:33+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks