Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 09:02:06 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
104.154.182.187
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
599
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:60849/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
104.154.182.187

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_REC_ID=HP&VK_NONCE=1&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A60849%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T09%3A02%3A05%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=qnpq%2F8M53FJzSNR9ao6OqaxA609r%2BVlGuqHogUwfSYDshP9PGpJxZvk6p7jx8S%2BIJ1SE4Q%2BLeSGu6zegxh2MP13iPmwIbFRIO50vhjZXYeULBW2%2By2fE7l4gnV0u%2FEiK1JPP2nod4WGRVmoQ8NjaUnqQ%2FuwF5KCRb4KZAnfO9bEcNOBOnHoPZxbFDEWMy9EychAuCl%2FjZqrVqCE5Z%2FySchcskYQ5YJ2utq8VPn2Qv67ieTT5%2FRkRQht%2F0GIOetzO8mt8%2FOzGLZDbXN49%2BcMMwKIp0oXM3iiU7OJU%2BhorGV1n0uixLqPaI9YnD3wE%2FxDsHz%2B%2FXYuW8Ui9i%2F%2FWtRTXrQ%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_REC_ID
HP
VK_NONCE
1
VK_RETURN
http://127.0.0.1:60849/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T09:02:05+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
qnpq/8M53FJzSNR9ao6OqaxA609r+VlGuqHogUwfSYDshP9PGpJxZvk6p7jx8S+IJ1SE4Q+LeSGu6zegxh2MP13iPmwIbFRIO50vhjZXYeULBW2+y2fE7l4gnV0u/EiK1JPP2nod4WGRVmoQ8NjaUnqQ/uwF5KCRb4KZAnfO9bEcNOBOnHoPZxbFDEWMy9EychAuCl/jZqrVqCE5Z/ySchcskYQ5YJ2utq8VPn2Qv67ieTT5/RkRQht/0GIOetzO8mt8/OzGLZDbXN49+cMMwKIp0oXM3iiU7OJU+horGV1n0uixLqPaI9YnD3wE/xDsHz+/XYuW8Ui9i//WtRTXrQ==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100052002HP0011037http://127.0.0.1:60849/auth/complete/0242021-02-18T09:02:05+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:60849/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T09:02:10+0000
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_RID
VK_NONCE
1
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
jANWu5SMzaCeQR747GlktgqC6QgsP9qAq0wpc9FFoIl+JgJOc/VnxNxeNb3SrmAOyAxQw+wv0ygLoXbQGM0f4p9n1Of/0O2Ad+bHB9CZ/iUfz8BmBQP/6BCzOc3+57mbs9odBXMro8xH/0hbULUa8BKOpoHK0QEpXyNHvuQcSFIC+x8G/7TCz8gXGhaixoiTHszp4fnlyxo+Q2YzWBVahs+5Tjkp5DhMt157pfUsYpmVQn0rhYWl+LfoZ24S+wR17AVmeUKZeuGNoKr2r0mFRuyDbSeLb2BOIPF155uVoSAKLZefDZwlrqkE4PxADVyBKb11xtEjlHRBI9KWdtD9xg==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T09:02:10+0000002HP009uid1000520011017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks