Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 18:01:27 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
35.193.184.18
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
598
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:49975/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
35.193.184.18

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A49975%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T18%3A01%3A27%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=x%2BvqWE2e7L%2FRSrFWgT95kMX3iLoOWKJ%2FeNPbKK%2BwWVhVp9suNDFGoqSW9kZw2sWKY4olYtdEt5szOeFjLpvZZpeJmlcmX67qAJkQUbAdE1QEN7%2BEATfWV3OXW73f51RgHL%2BH8SfL8ypdV0WoLmAIYZALwh7Q1KkkYp4YuMNccY%2F%2FPJJ3ByPDOpvvMi5%2B9Clqw0UTt1IXfNhsEt49L2HP%2B%2FiTsHhSTR9aL%2FM17rQRF7%2FKa4ju1rccFzTOQY9nTFQiMUm2VKQps8MVryvt5m6G4MQlOe9wV%2BrjkJmey7%2BZjJgtLwsgwW2rwynuKcsBR%2BC4locaFawl%2FtP80tw2BjD%2FcQ%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:49975/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T18:01:27+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
x+vqWE2e7L/RSrFWgT95kMX3iLoOWKJ/eNPbKK+wWVhVp9suNDFGoqSW9kZw2sWKY4olYtdEt5szOeFjLpvZZpeJmlcmX67qAJkQUbAdE1QEN7+EATfWV3OXW73f51RgHL+H8SfL8ypdV0WoLmAIYZALwh7Q1KkkYp4YuMNccY//PJJ3ByPDOpvvMi5+9Clqw0UTt1IXfNhsEt49L2HP+/iTsHhSTR9aL/M17rQRF7/Ka4ju1rccFzTOQY9nTFQiMUm2VKQps8MVryvt5m6G4MQlOe9wV+rjkJmey7+ZjJgtLwsgwW2rwynuKcsBR+C4locaFawl/tP80tw2BjD/cQ==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:49975/auth/complete/0242021-02-18T18:01:27+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:49975/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T18:01:31+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
ZBia2ur8qXyk4AM7FvlnojV2+yatoBwO0ARN6cQ5lcfSSIH8b/nRz66iAv02duyOeCLRCx2xjCLAbGkJ9Elpu9Bm1q2soY/OHVIFBUC6+KiqG4HD8clOLAlhs0dEiJFfAZZzjImQ6KQOoXz3uFUnXsyF9kL610L4shG9HWGL9PCFDO2DBdHwSmWSSHEoRE/+l+Iw3ybjzbX7QdsYY8ngkDAAUo24T/2l0vITviK0WuiAi1oPEXrCZl6pRhMofkE89baUiN8EIm5+IOuYESOvA0RR2hth+v2WjUD6jOr7cDuCsb0w8NlufwJARhnZ3/uA8KTsex9OSTxRePv8iKGybQ==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T18:01:31+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks