Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 09:21:47 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.173.211
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
600
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:57397/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.173.211

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A57397%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T09%3A21%3A47%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=BiV%2FA%2BuwoISuvEYzLAzz%2BJ9mOt5NZ2ZBozZ%2B1liqPyqhlJmpxbcip9mefxaE%2FI%2Bw%2BAd5IpDQRXWjH%2Fqc5U8ZZQv9FiAreUGAL7xFss%2Bcvo%2BhG8aH2%2BQo7Nh5u%2F6rCr7T6zG9%2B06BN5ckwzH3Hz%2B2ahAtJLn9VgKvgSm1fDVQg9zLclrfuPRl2V6q6kBsJwhWX3DXjvGTIsUPiMCZVvsy3XIeMJbjiP7dKTxccqz0Yb4T7X%2BTarzbWpJisEU1HIwmENtiaSI9koeELCcK1RXu10FiM5Qtp%2BFnBvEalvm%2FPQ97WPLmq0QUO%2F4%2FQ32u2j8uQctjQ99CQ8ZMSql5nIcm5w%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:57397/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T09:21:47+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
BiV/A+uwoISuvEYzLAzz+J9mOt5NZ2ZBozZ+1liqPyqhlJmpxbcip9mefxaE/I+w+Ad5IpDQRXWjH/qc5U8ZZQv9FiAreUGAL7xFss+cvo+hG8aH2+Qo7Nh5u/6rCr7T6zG9+06BN5ckwzH3Hz+2ahAtJLn9VgKvgSm1fDVQg9zLclrfuPRl2V6q6kBsJwhWX3DXjvGTIsUPiMCZVvsy3XIeMJbjiP7dKTxccqz0Yb4T7X+TarzbWpJisEU1HIwmENtiaSI9koeELCcK1RXu10FiM5Qtp+FnBvEalvm/PQ97WPLmq0QUO/4/Q32u2j8uQctjQ99CQ8ZMSql5nIcm5w==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:57397/auth/complete/0242021-02-18T09:21:47+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:57397/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T09:21:51+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
YkxsAMqMzngCsxd+n8OWCyp6GX1vZnEDa5MPftGmQ1MXtq4ZYt+A9sX6AumYetlgJR6dCt6pYYohKqn3YxWhEjq66fyPRQ4yoCd2y/Xruu+4PhPiUkZLSeFCK8SHKduWp3DKyJBjYgSHHXAfDpCXw2FwSGCVfYwF3hzvvh0kN/PJ9Ip0jOJApSV76cLu8lSIeWHZ2VbghFMPzShpOm34bVeCk8LhhHzVZO5KnQJSf4jIeeGmYxrMQr5bIqxtymgan4D+pd8gPqIAOfOdEQ6pch9yaWju/9CTzQazAxgQjs+Lch5ykFYvjYwy5w2ezRL8bC8OIsAcvqnPNExqSzQuhw==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T09:21:51+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks