Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 19:47:17 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.208.80
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
586
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:56621/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.208.80

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A56621%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T19%3A47%3A17%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=nQOKmqKwEAJ7D8%2FnoUcJ2JVN12c9xIOQCV3Om6TMZFDgyVWxg3WdNmMEm7AWJ%2FVjaknogGRmiRPPWcSrkExh9DkF8JfCVsmEibI0lKtn9AlR6lqy1p2loozOUnidw8ifMgDJySSz4cGI6g3Do1bjff2vUnY%2F5Vu%2By7hs%2Bf0CyE7uV1NpgeqbHK%2BIUVm0OCC%2F80jzLIvNNAW87lsopDc2FOdVEjBHPdI6aVos90Sjov4Wdr5mWe1YtTx1z21kMn9qGidyXjIzkqUnpJcn0crmDwlSljq0%2BtE8cXy0I7LqD4D2TMMqaOWKNUDS9lW%2FFghcj%2BMyEWZ44deXul%2B%2BUimnSg%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:56621/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T19:47:17+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
nQOKmqKwEAJ7D8/noUcJ2JVN12c9xIOQCV3Om6TMZFDgyVWxg3WdNmMEm7AWJ/VjaknogGRmiRPPWcSrkExh9DkF8JfCVsmEibI0lKtn9AlR6lqy1p2loozOUnidw8ifMgDJySSz4cGI6g3Do1bjff2vUnY/5Vu+y7hs+f0CyE7uV1NpgeqbHK+IUVm0OCC/80jzLIvNNAW87lsopDc2FOdVEjBHPdI6aVos90Sjov4Wdr5mWe1YtTx1z21kMn9qGidyXjIzkqUnpJcn0crmDwlSljq0+tE8cXy0I7LqD4D2TMMqaOWKNUDS9lW/Fghcj+MyEWZ44deXul++UimnSg==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:56621/auth/complete/0242021-02-18T19:47:17+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:56621/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T19:47:22+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
wjjWX6jmpipoWUGQEHQ4DQtfna0CzIaINGFid1HRK0mSz57ocUttV4c0mACp2pfCxU0PAnX1nCC9sQzkdLn+/h1ZSc1IawWZrRZiCwm9c2tFpXgDz5GdTjswf+w1R+HurawbNmgxhZNJd2ePWVnmguQh+MtGGTLe6mFSFxxUmEAN71RzQEObdTEnyuN3+lA1sRz+z+nK6ViYiTiwOnsxgQbOuASUTHuHzxcUdWC3ZCrq3qJc1TGpFOGKs7Op51GwLfF0QtE7re+q6mutLNAuipWwpoqKhQ8FE9xaC9hg2uKqTu/cQUbDpg6PwlDk1x7ILXtu2kA4uEzwJQA+/2KDnQ==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T19:47:22+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks