Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Tue Dec 29 2020 13:53:59 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.208.80
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
592
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:49233/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.208.80

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A49233%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2020-12-29T13%3A53%3A59%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=lhWODAUpDaZtJm3T0Gs64heO%2FMU23mM8v0EQBYiqtdrM3ZAGRl24uLNYqmfGAkDLolEGWW7GDUdCFR4sybvI5ekkd84xNUE4Npysr%2BSKlU%2BRgclZvxJFp%2BkM1X1Qc%2BXuFPqR%2Fag9LZ2M3i4MzDbCh%2FFxg%2BV6pSAWY98gw6atC7PjSw6prr4T10wkmUP%2FVctTUFn9lLdzFgM%2FareCnQL%2FvYcKneT3Bxz3NDILhquSALOa%2FG8PqQFR7HDqcxJAC6LWFT7WT6%2FxMsuufgW9MIs0V3omMPxxONYMajWfvcSpqcriUJyjL%2B3aFgpwiCXiYGRk6BPPcTzC%2By5Sj2RfCOKaBw%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:49233/auth/complete/
VK_DATETIME
2020-12-29T13:53:59+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
lhWODAUpDaZtJm3T0Gs64heO/MU23mM8v0EQBYiqtdrM3ZAGRl24uLNYqmfGAkDLolEGWW7GDUdCFR4sybvI5ekkd84xNUE4Npysr+SKlU+RgclZvxJFp+kM1X1Qc+XuFPqR/ag9LZ2M3i4MzDbCh/Fxg+V6pSAWY98gw6atC7PjSw6prr4T10wkmUP/VctTUFn9lLdzFgM/areCnQL/vYcKneT3Bxz3NDILhquSALOa/G8PqQFR7HDqcxJAC6LWFT7WT6/xMsuufgW9MIs0V3omMPxxONYMajWfvcSpqcriUJyjL+3aFgpwiCXiYGRk6BPPcTzC+y5Sj2RfCOKaBw==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:49233/auth/complete/0242020-12-29T13:53:59+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:49233/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2020-12-29T13:54:03+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
obdRcqDhVAilAaUZMZA5OycLq1ytFSApmhEgq4DeSVRFl/8xo2hABXoXuOReZ8mHv2qWKmVMvra3EJfiHnJs33cugs6wZV1jy8swgzvdUbYy6/JrOfby3yQRK+/qos8wsZCBdY1q/dWKZx21lBUZZeAaEqJKmoQWKYvqdQHD/xL49/l51Mqq3aeEb7NBkXPOZXiqmIIxeRRd22jAPiCjmbR6Wnea86xTWsD8/BicARIMjA/b4CoTawprpThgaJD52V49n0fO8w3nNxDWuP72/aTFGype7SSoBMwDUok70zqemP2Tjy8WBzC99hktp0sh4GtlWpz3KObSIlvXj6Ri8Q==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242020-12-29T13:54:03+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks