Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 09:07:17 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
34.122.173.211
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
589
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:60079/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
34.122.173.211

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_REC_ID=HP&VK_NONCE=1&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A60079%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T09%3A07%3A16%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=Ho2bPFFrKPV1fhat4GXwhLTG%2BLCc1HqFjV4xQrBYDTAhvZrlm7dFSMlD0uFseBlmkW%2BoebJcB37YXW5BhPf0KS6Uj%2BG5sSlbGedCTcmbY6Dbb4PsbaVNUKcbYRETwV%2BKlsC%2BDpAUF66aTFXYEua0%2BzUvWJB1u9zQ40zkF3jD6NdMi9OH7QSP%2BGqHGHi2PVKmAA8LYNSLh2FFT%2FKIKOxvkRxFJiTUcV1D2iHetWXcrwiCuRvrSh3ELb7RAKwi6SJ%2B60KcVitbVZvkkLhM3Zy7W%2FeDDgtYtQwZ%2BpGUN3e6vzC%2FgHLJmXkoI3LFLKVGHJKjtv0hcQw%2F7eo0v8ON%2BbQl5A%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_REC_ID
HP
VK_NONCE
1
VK_RETURN
http://127.0.0.1:60079/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T09:07:16+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
Ho2bPFFrKPV1fhat4GXwhLTG+LCc1HqFjV4xQrBYDTAhvZrlm7dFSMlD0uFseBlmkW+oebJcB37YXW5BhPf0KS6Uj+G5sSlbGedCTcmbY6Dbb4PsbaVNUKcbYRETwV+KlsC+DpAUF66aTFXYEua0+zUvWJB1u9zQ40zkF3jD6NdMi9OH7QSP+GqHGHi2PVKmAA8LYNSLh2FFT/KIKOxvkRxFJiTUcV1D2iHetWXcrwiCuRvrSh3ELb7RAKwi6SJ+60KcVitbVZvkkLhM3Zy7W/eDDgtYtQwZ+pGUN3e6vzC/gHLJmXkoI3LFLKVGHJKjtv0hcQw/7eo0v8ON+bQl5A==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100052002HP0011037http://127.0.0.1:60079/auth/complete/0242021-02-18T09:07:16+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:60079/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T09:07:21+0000
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_RID
VK_NONCE
1
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
Qte8hP4zgAOyXgx+MCpxdoviE7EFEdFMN+B7Y2CWhUcl4ap+qfA+x5apnFkbfa3TliZEXYO1+GEiT1w/+ezK742vzxRFXzwbaahECNb6PxJF74qol3LuBibY2nLjGpGrQT/wGg1v+q7ldRHXHK7yZzDlqSsm3E9RclTD7gGXNpP5g0c+NBnmJ72qSmqJi4i8nOgJdvLuvqItj+Ph6vS/wXsjd1RpUgjTJf+M0vrmlXBHTxP+iW4rkpr6IIFwJEa4HAnTPPUVK6Ybmm8wq19oQD9TY6kNKjcS1QC4vM60V7/kSnQi5y9Mr1LuRzdxqvD7eKm10uxCuDZckU/L0NHUcg==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T09:07:21+0000002HP009uid1000520011017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks