Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus LHV
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 09:07:30 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/lhv-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
104.154.182.187
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
594
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:58865/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
104.154.182.187

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100049&VK_REC_ID=LHV&VK_NONCE=3&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A58865%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T09%3A07%3A30%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=NkDi3EknfdGX%2Ftr%2FYlQCXNfix0LpSVvsBCiv3J%2Bwr6isdPK9Ke3Ovt%2BD2aW7clYskxw9jx8%2Fg11Yt4Gml5Wiwfyu0vV4imjOPPJB3CHHgfUpbx%2F7xRcn3e%2FSjMHZNoFGtjZWTwVy%2FqMUl2b2MTYcYfFuvC5dqTrVJj%2FZZ8z4CvPmWOD9Y14Yswfp68u7h72gvgBBtGmmNSbPPgtNsqGYuFlqPG9%2B5YVsqlhn9GY%2Bp9kEDlA32aSQwTPwBVUI10DkRMT3zbDs20pQZO%2Fplm%2FsVVqrEHG8fHh44jnpgeoUX8s1x2pAbnzrn92wwJ9NcSxR%2BLd%2FlzzzyomT%2BeSBI8rm1Q%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100049
VK_REC_ID
LHV
VK_NONCE
3
VK_RETURN
http://127.0.0.1:58865/auth/complete/
VK_DATETIME
2021-02-18T09:07:30+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
NkDi3EknfdGX/tr/YlQCXNfix0LpSVvsBCiv3J+wr6isdPK9Ke3Ovt+D2aW7clYskxw9jx8/g11Yt4Gml5Wiwfyu0vV4imjOPPJB3CHHgfUpbx/7xRcn3e/SjMHZNoFGtjZWTwVy/qMUl2b2MTYcYfFuvC5dqTrVJj/ZZ8z4CvPmWOD9Y14Yswfp68u7h72gvgBBtGmmNSbPPgtNsqGYuFlqPG9+5YVsqlhn9GY+p9kEDlA32aSQwTPwBVUI10DkRMT3zbDs20pQZO/plm/sVVqrEHG8fHh44jnpgeoUX8s1x2pAbnzrn92wwJ9NcSxR+Ld/lzzzyomT+eSBI8rm1Q==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100049003LHV0013037http://127.0.0.1:58865/auth/complete/0242021-02-18T09:07:30+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:58865/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2021-02-18T09:07:34+0000
VK_SND_ID
LHV
VK_REC_ID
uid100049
VK_RID
VK_NONCE
3
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
VQbruyTZREkg6SWMrH/bzZaotABA5X1kmgVczNDVSWQE/ZXD07wWqFx3Q+GkssmmxwAqfCiBaZmfk6IN7ui4isw+EEaz9uCutSSJx68WU52DmMRJ/LViawgTwUhXGtljF18/J/8/UEkJkffV5hML9z33fBWXlFpl2qzXJe4axxU6WxwJYH4Rm3TG0RePil2qpYmAnrCNB4wRs7IM6AlKSpucQdScuM/1a9FsN6f8aQI/ry9pQydicrwzNdSc6YCNPJNflKoOtrnbkmohB/Hjuj14WzNQgW3/N6n1NqvvVeNTcWX5GrMkA21QOdOaoIyyvx7gLsWMn4YFf6C0eC2BbA==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242021-02-18T09:07:34+0000003LHV009uid1000490013017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks