Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Tue Jan 12 2021 17:31:32 GMT+0000 (UTC)
Selgitus Vaheajatellimus 2101120011 16.01.2021 12:00
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 15,00 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
213.219.98.146
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
781
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate, br
content-type
application/x-www-form-urlencoded
referer
http://localhost:8000/et/api/order/%23lbdp0GbR6ndW/payment/?bank_name=swedbank
origin
http://localhost:8000
dnt
1
upgrade-insecure-requests
1
cookie
connect.sid=s%3AuYyKkFALf7ZlmMCakFH01vgqHXXxmNoU.OQ09wJnqOvzwCjew2JKcSPGT%2BAVZQ4cJgS31HiPXWRM
x-client-remote-address
213.219.98.146

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_STAMP=63&VK_AMOUNT=15.00&VK_CURR=EUR&VK_REF=631&VK_MSG=Vaheajatellimus+2101120011+16.01.2021+12%3A00&VK_RETURN=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8000%2Fet%2Forders%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8000%2Fet%2Forders%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2021-01-12T17%3A31%3A31%2B0000&VK_MAC=RIVHfiw1NZeKnsZNiBPpi%2B57ukPNAXAfL9NQUpNPCKkotQMA489nd5I8%2BjX%2FxdU%2FMXLQUynE3bPCOKfKqO3upwICvdvJhsuBk2sWqTf3CyWjynVaRNfoONEFpRH0VU92L5ggUIFM9J8M0hwAmQ1MiYkWhE%2FL3dpdTIocdC54GyGELtATpga%2BwGVm53B5NZlmSdY15NUqgZmcxd43KfYa2F%2B4PhpIZN5OlIAmTVghfQhthcf8v5tiJmikAuuIPLPgBPM3AIQQ84Op%2FeLzQkC6sZg%2FsGcP7whxm5RI0H%2FQaZAKNeUEAq0%2FubQY86A%2By40ECrXX9QvRSfDU%2BmMkM5yhJg%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_STAMP
63
VK_AMOUNT
15.00
VK_CURR
EUR
VK_REF
631
VK_MSG
Vaheajatellimus 2101120011 16.01.2021 12:00
VK_RETURN
http://localhost:8000/et/orders/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://localhost:8000/et/orders/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2021-01-12T17:31:31+0000
VK_MAC
RIVHfiw1NZeKnsZNiBPpi+57ukPNAXAfL9NQUpNPCKkotQMA489nd5I8+jX/xdU/MXLQUynE3bPCOKfKqO3upwICvdvJhsuBk2sWqTf3CyWjynVaRNfoONEFpRH0VU92L5ggUIFM9J8M0hwAmQ1MiYkWhE/L3dpdTIocdC54GyGELtATpga+wGVm53B5NZlmSdY15NUqgZmcxd43KfYa2F+4PhpIZN5OlIAmTVghfQhthcf8v5tiJmikAuuIPLPgBPM3AIQQ84Op/eLzQkC6sZg/sGcP7whxm5RI0H/QaZAKNeUEAq0/ubQY86A+y40ECrXX9QvRSfDU+mMkM5yhJg==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid1000520026300515.00003EUR003631043Vaheajatellimus 2101120011 16.01.2021 12:00057http://localhost:8000/et/orders/banks/thorbanks_response/057http://localhost:8000/et/orders/banks/thorbanks_response/0242021-01-12T17:31:31+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://localhost:8000/et/orders/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_STAMP
63
VK_T_NO
16213
VK_AMOUNT
15.00
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE152200221234567897
VK_SND_NAME
Tõõger Leõpäöld
VK_REF
631
VK_MSG
Vaheajatellimus 2101120011 16.01.2021 12:00
VK_T_DATETIME
2021-01-12T17:31:33+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
fFImt+Zz8Utdr8SyQKirt9AFxUPYL4Idye2oyOkiav69klhrGbcc2jkwo0ko36pjuxvOgA9IEOn2KnNuXot5u709pTx6ZXF48bIUPEwcVAqOUEDcvQl+ejfdFil+hRSfdXISZOdiB+ND1C/uVdmM3sPKm98EzSOLi0ePUV5i9pIJAghgF5NzfQose4SLVD34dczh4UM81hiXl0AfcreeBC8GgldISs/hqi3HGpvi1wMyX/bHuEVUwIrn8HXqxvMRjJFoHB+L4TK+HwdnNy2J/+zigiSgynF8gz1JWYNbWjb1oC/MAkySbIGH7d1FBRU6HzAz423wuof+oVIzMrOxqw==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008002HP009uid100052002630051621300515.00003EUR000000020EE152200221234567897015Tõõger Leõpäöld003631043Vaheajatellimus 2101120011 16.01.2021 12:000242021-01-12T17:31:33+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile localhost:8000 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8000

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.