Üldandmed

Makselahendus Swedbank
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Thu Feb 18 2021 23:42:08 GMT+0000 (UTC)
Selgitus My cool payment
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 4 991,18 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/swedbank-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
104.154.182.187
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
715
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:37623/order/?send_ref=0
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
104.154.182.187

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100052&VK_STAMP=5&VK_AMOUNT=4991.18&VK_CURR=EUR&VK_REF=&VK_MSG=My+cool+payment&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A37623%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A37623%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2021-02-18T23%3A42%3A08%2B0000&VK_MAC=d2RNwZ6v0R1jP%2FTu0uOpusvr4ZL5FtiP87xUXTJ3iX3JWTkE9Arms0DhgMQOYmJrFy7jfORF1w7cgzLi%2FuP9Q1S6L8urZyZrN4GQdsJbqbbZrhV9k4cl2aUPfU305k4gofbTiYSYKTWc5cY%2FT%2FFAp5WierIcu5pQaeN56FMaPv64AYCWiLQtPxh3LJ%2BSmZ4TVKtqKlZulWg74mYamn9TsyxWgZGuEb2JdGmTZEVE%2BNiqspY%2Br8FoNY6%2FNGG8lA3IJHNR4cnw5TJucUvv%2Bd1K3LDR7YxEMb64MWYNq0H6UiVwLA2QvyDm59x5viVb4cL6Ri0xt0gmdgaemX27mwwqCw%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100052
VK_STAMP
5
VK_AMOUNT
4991.18
VK_CURR
EUR
VK_MSG
My cool payment
VK_RETURN
http://127.0.0.1:37623/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:37623/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2021-02-18T23:42:08+0000
VK_MAC
d2RNwZ6v0R1jP/Tu0uOpusvr4ZL5FtiP87xUXTJ3iX3JWTkE9Arms0DhgMQOYmJrFy7jfORF1w7cgzLi/uP9Q1S6L8urZyZrN4GQdsJbqbbZrhV9k4cl2aUPfU305k4gofbTiYSYKTWc5cY/T/FAp5WierIcu5pQaeN56FMaPv64AYCWiLQtPxh3LJ+SmZ4TVKtqKlZulWg74mYamn9TsyxWgZGuEb2JdGmTZEVE+NiqspY+r8FoNY6/NGG8lA3IJHNR4cnw5TJucUvv+d1K3LDR7YxEMb64MWYNq0H6UiVwLA2QvyDm59x5viVb4cL6Ri0xt0gmdgaemX27mwwqCw==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid10005200150074991.18003EUR000015My cool payment048http://127.0.0.1:37623/banks/thorbanks_response/048http://127.0.0.1:37623/banks/thorbanks_response/0242021-02-18T23:42:08+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:37623/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
HP
VK_REC_ID
uid100052
VK_STAMP
5
VK_T_NO
16578
VK_AMOUNT
4991.18
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE152200221234567897
VK_SND_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_REF
VK_MSG
My cool payment
VK_T_DATETIME
2021-02-18T23:42:12+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
m68yCJQUpkMnZpdhQ6XacQfpz33bLWVpp0G0jv3j6xpaL0dnOne64tfWzplw/Uj6ADFj4t11u7bGyNkBJJFscMkxHiCCXA6J3NuwWh4p6Djss8cP5sUAF1VbuzYYw+DcwqtLbdalYNyjjSoKguC63Kd6YpFhcxW4INLuToD4QcMDCEMKh3vqmvyXT57HeWK2EFisZTAiG1M9ehGtDlUE1/a4jDlCznDV4N6eaHRIgIO0OqkdNpPtp8jq7etvqYxXFkNdjPpy9TAL8l2YKXe6EOMaariJREZW6WobKvB6FAhscRUPC6jfL8MTuwzqhdjltQ4R3bIwGYlIMPYIkQbrZw==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008002HP009uid1000520015005165780074991.18003EUR000000020EE152200221234567897017Tõõgera Leõpäöldi000015My cool payment0242021-02-18T23:42:12+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile 127.0.0.1:37623 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:37623

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.