Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes olulisi vigu.

Järgnevad vead takistasid maksekorralduse edasist täitmist:

  • Allkirja parameetri VK_MAC valideerimine ebaõnnestus.

Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Ajatempel VK_DATETIME ("2017-01-31T18:36:23+0000") peab jääma vahemikku +/- 5 minutit serveri ajast ("2019-06-19T08:33:36+0000")

Üldandmed

Makselahendus Nordea new
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Wed Jun 19 2019 08:33:36 GMT+0000 (UTC)
Selgitus GateMe ost
Staatus Vigane päring
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 10,00 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/ipizza


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
176.46.27.8
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
719
cache-control
max-age=0
origin
http://localhost
upgrade-insecure-requests
1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.90 Safari/537.36
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3
referer
http://localhost/dashboard/test/pay.php
accept-encoding
gzip, deflate
accept-language
et-EE,et;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,de;q=0.6
cookie
connect.sid=s%3A31rfB1G8KSYJ15m0AJeMktafthIBbhbV.xFBVevsmFf1NM3izf6%2BdwkKruei%2FkglM75wiF5xHtcc
x-client-remote-address
176.46.27.8

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100078&VK_STAMP=5&VK_AMOUNT=10.0&VK_CURR=EUR&VK_REF=55&VK_MSG=GateMe+ost&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8000%2Fbank%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8000%2Fbank%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2017-01-31T18%3A36%3A23%2B0000&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8&VK_MAC=i5IcC0VPG2pYiuXC1pN77OObzzgPmyM9W2PoRWNhRbCTeRDvO8lbl2BV938cGVZW%2Bvvu009NpveaEBZcUF82IT8G%2FubXYPezMrXKs%2BzHB8eATBGpIm3aHPUrWfLioqp%2BILsnv%2FdrLfBGcXNnYDf6jZFpkrBgi35%2Fk%2B3h9u%2FNf0pzcZ%2Ba692oIgr7ApP21K54LqBsQ2ZZNlc8WgAdI4ekpThjWuGspbwqvm7mCxjS9CXtOQh%2BcBha%2FOSELJ0IZtH8PfTvXD6rykC7mPqdXZVGFjASESa9ETqnSnGqO4SgZ%2B%2BPO%2Bt%2FM5uSiCJCgI2O0CgZBJr%2BY7NVzx35rYVtgcoFMg%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100078
VK_STAMP
5
VK_AMOUNT
10.0
VK_CURR
EUR
VK_REF
55
VK_MSG
GateMe ost
VK_RETURN
http://127.0.0.1:8000/bank/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:8000/bank/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2017-01-31T18:36:23+0000
Ajatempel VK_DATETIME ("2017-01-31T18:36:23+0000") peab jääma vahemikku +/- 5 minutit serveri ajast ("2019-06-19T08:33:36+0000")
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
i5IcC0VPG2pYiuXC1pN77OObzzgPmyM9W2PoRWNhRbCTeRDvO8lbl2BV938cGVZW+vvu009NpveaEBZcUF82IT8G/ubXYPezMrXKs+zHB8eATBGpIm3aHPUrWfLioqp+ILsnv/drLfBGcXNnYDf6jZFpkrBgi35/k+3h9u/Nf0pzcZ+a692oIgr7ApP21K54LqBsQ2ZZNlc8WgAdI4ekpThjWuGspbwqvm7mCxjS9CXtOQh+cBha/OSELJ0IZtH8PfTvXD6rykC7mPqdXZVGFjASESa9ETqnSnGqO4SgZ++PO+t/M5uSiCJCgI2O0CgZBJr+Y7NVzx35rYVtgcoFMg==
Allkirja parameetri VK_MAC valideerimine ebaõnnestus.

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid100078001500410.0003EUR00255010GateMe ost046http://127.0.0.1:8000/bank/thorbanks_response/046http://127.0.0.1:8000/bank/thorbanks_response/0242017-01-31T18:36:23+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks