Üldandmed

Makselahendus Danske
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Fri Nov 18 2016 01:21:31 GMT+0000 (UTC)
Selgitus My cool payment
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 4 593,45 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/sampo-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
54.87.141.246
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
727
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:8100/order/?send_ref=0
content-type
application/x-www-form-urlencoded
x-client-remote-address
54.87.141.246

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100010&VK_STAMP=1&VK_AMOUNT=4593.45&VK_CURR=EUR&VK_REF=13&VK_MSG=My+cool+payment&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8100%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8100%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2016-11-18T01%3A21%3A32%2B0000&VK_MAC=abAa2I9tS7pZ2N6NEY9Mt69gp%2BYztpr26y4h8qDEwzDx62fvw%2FTh1S4ZzmyNWF%2Fepobo%2BnMz5RuUGS8khnJCpy3IP0J9dkVM9JJD9jRa6e3dd5e2s%2F0ml5BvbDiIK527Ug%2FWfUdiAjU4tgdQlK83EQcVvclDlhvobmMN%2FAz9nCWIBRBbHDNzW8eSEN%2Fz%2FmvlJoZ63wPkpkL82Ne07vBDQO%2FY%2BOgrlSLOkJLPuusW2MDwQf5NRaaqtdS1ml8tfQk6AIrnu8UBBHcUnu2Ssuaz8B%2BN5ORNG1I7EeS%2BcPRN%2FsC2lUTtkZMOtz5%2FpCTT7SGhghbIJ0jaaxU1xuv1rvzZSw%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100010
VK_STAMP
1
VK_AMOUNT
4593.45
VK_CURR
EUR
VK_REF
13
VK_MSG
My cool payment
VK_RETURN
http://127.0.0.1:8100/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:8100/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2016-11-18T01:21:32+0000
VK_MAC
abAa2I9tS7pZ2N6NEY9Mt69gp+Yztpr26y4h8qDEwzDx62fvw/Th1S4ZzmyNWF/epobo+nMz5RuUGS8khnJCpy3IP0J9dkVM9JJD9jRa6e3dd5e2s/0ml5BvbDiIK527Ug/WfUdiAjU4tgdQlK83EQcVvclDlhvobmMN/Az9nCWIBRBbHDNzW8eSEN/z/mvlJoZ63wPkpkL82Ne07vBDQO/Y+OgrlSLOkJLPuusW2MDwQf5NRaaqtdS1ml8tfQk6AIrnu8UBBHcUnu2Ssuaz8B+N5ORNG1I7EeS+cPRN/sC2lUTtkZMOtz5/pCTT7SGhghbIJ0jaaxU1xuv1rvzZSw==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid10001000110074593.45003EUR00213015My cool payment047http://127.0.0.1:8100/banks/thorbanks_response/047http://127.0.0.1:8100/banks/thorbanks_response/0242016-11-18T01:21:32+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:8100/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
SAMPOPANK
VK_REC_ID
uid100010
VK_STAMP
1
VK_T_NO
11682
VK_AMOUNT
4593.45
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE823300331234567897
VK_SND_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_REF
13
VK_MSG
My cool payment
VK_T_DATETIME
2016-11-18T01:21:35+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
PFlDSNl8kKruWHJiu8eChikrlUHENSF+CXNGsNkw6xWuEnBDz6mopVuGWOhwmjbIrcQtQ1RUtOre33cuo/QXpDQ1P6qWcHjA4q/GTxJG5WKGV5YKaqe8kxbHUog1GaaphWjpf2eBMh/V8hQnDzP/4S/Yom7sxG4hVAaGVSXte7dT+zVrsWujXz4AnrToXjGyDzUKtAcgMUCc1rouV85o8tOaAs4fDCWUc3xqe2CojnX0CSnvNXTbYqowMZZ5z52xl0CrZ29PEZsjaEIoWvQ0XMnOejA75tMhwo5pH7lsY9opCRmVaXrFA7lwgEy7ckMi6hcytbqJqnYejPG15Nx7Mw==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008009SAMPOPANK009uid1000100011005116820074593.45003EUR000000020EE823300331234567897017Tõõgera Leõpäöldi00213015My cool payment0242016-11-18T01:21:35+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile 127.0.0.1:8100 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.