Üldandmed

Makselahendus SEB
Tehingu tüüp Maksekorraldus
Tehingu aeg Sat Sep 30 2017 19:07:56 GMT+0000 (UTC)
Selgitus My cool payment
Staatus Teostatud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8
Makse summa 4 695,72 EUR

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/seb-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
52.54.31.11
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
711
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:55.0) Gecko/20100101 Firefox/55.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:10000/order/?send_ref=1
content-type
application/x-www-form-urlencoded
upgrade-insecure-requests
1
x-client-remote-address
52.54.31.11

Päringu sisu

VK_SERVICE=1012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100036&VK_STAMP=2&VK_AMOUNT=4695.72&VK_CURR=EUR&VK_REF=&VK_MSG=My+cool+payment&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A10000%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_CANCEL=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A10000%2Fbanks%2Fthorbanks_response%2F&VK_DATETIME=2017-09-30T19%3A07%3A56%2B0000&VK_MAC=u0UQY0wTscPTvkxehMPTy7C62qa2Oq%2BKO5zzBQ9YifYiDAVTfpZFhsjtdUtL1jzU32SBrUC21vdlTf9HBRCBJDt%2BCnuK80UsvUtXFlRR0tIRSeLaDC0NPIGPKE2xjKb68E6AKceG6sQ5gZlW3DkJQjwlBYoYbf3SNKxgh9XhaoMdD3G8ClWUBChGJiTAch6V5jLY57IN%2FBeUL6414yBXk17ANpTArJO5cOFfaLwD00LPsL7oH0%2BlgGVT4vViY3q37BCqKsVvlyxmwwlPXwbwifd5j%2BVzF28y12lfvl4vGGJxYjyxdtydnyjzwzQGtP%2Fujh5cXF0VH6T8%2Few1kQ7r1g%3D%3D&VK_LANG=EST&VK_ENCODING=UTF-8

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100036
VK_STAMP
2
VK_AMOUNT
4695.72
VK_CURR
EUR
VK_MSG
My cool payment
VK_RETURN
http://127.0.0.1:10000/banks/thorbanks_response/
VK_CANCEL
http://127.0.0.1:10000/banks/thorbanks_response/
VK_DATETIME
2017-09-30T19:07:56+0000
VK_MAC
u0UQY0wTscPTvkxehMPTy7C62qa2Oq+KO5zzBQ9YifYiDAVTfpZFhsjtdUtL1jzU32SBrUC21vdlTf9HBRCBJDt+CnuK80UsvUtXFlRR0tIRSeLaDC0NPIGPKE2xjKb68E6AKceG6sQ5gZlW3DkJQjwlBYoYbf3SNKxgh9XhaoMdD3G8ClWUBChGJiTAch6V5jLY57IN/BeUL6414yBXk17ANpTArJO5cOFfaLwD00LPsL7oH0+lgGVT4vViY3q37BCqKsVvlyxmwwlPXwbwifd5j+VzF28y12lfvl4vGGJxYjyxdtydnyjzwzQGtP/ujh5cXF0VH6T8/ew1kQ7r1g==
VK_LANG
EST
VK_ENCODING
UTF-8

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0041012003008009uid10003600120074695.72003EUR000015My cool payment048http://127.0.0.1:10000/banks/thorbanks_response/048http://127.0.0.1:10000/banks/thorbanks_response/0242017-09-30T19:07:56+0000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:10000/banks/thorbanks_response/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
1111
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
EYP
VK_REC_ID
uid100036
VK_STAMP
2
VK_T_NO
13959
VK_AMOUNT
4695.72
VK_CURR
EUR
VK_REC_ACC
VK_REC_NAME
VK_SND_ACC
EE171010123456789017
VK_SND_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_REF
VK_MSG
My cool payment
VK_T_DATETIME
2017-09-30T19:08:01+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_LANG
EST
VK_MAC
Tke18ewV50CYYWj5bnEPuOwgjzdHMZgUglReH3i10Qatjq8Jp0LbTKoICreMA/CuHcfC8l7AdxxvfMLO9DjQEsACn/jgPHcNntxi//IAm2bLopPm5jiL76Bwz7GOeH/FWyUrKBbj+vcLTQTB3l5nN66NUtqj9zULfKBZZLZiqlDyuGp7Tpim+A8j4B9d4ZgZRTse8Lmhv1OiEfprXC3E9fUMj2HqKdS3SVg2ZS8Gn2X5B/P1ae0lISRT9fS0Y96k57Y5x7FDeGCVpw7qiggG20maIAfZq0IZH5rTF0+Q6iHvHefmqnxDaNr2aLsRHtsqxR0T6YIFa2Y65tezUfx8aQ==
VK_AUTO
N

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

0041111003008003EYP009uid1000360012005139590074695.72003EUR000000020EE171010123456789017017Tõõgera Leõpäöldi000015My cool payment0242017-09-30T19:08:01+0000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks

Automaatpäringu vastus

Automaatpäring domeenile 127.0.0.1:10000 ebaõnnestus: connect ECONNREFUSED

Juhul kui domeen viitab väljastpoolt ligipääsmatule serverile (n. localhost), siis ei olegi võimalik sellele aadressile automaatpäringuid teha. Üldjuhul ei ole see ka probleem, va. juhul kui rakendus on ehitatud selliselt, et ootab üht päringut samade andmetega vaid ühe korra. Üks hetk avalikku serverisse pannes võib see rakenduse töö katki teha, kuna siis tuleb samade andmetega päringut juba kaks korda (esiteks panga poolt automaatpäring ja seejärel kasutaja poolne päring). Kui rakendus peab õigeks vaid esimest (automaatpäring) ja lükkab tagasi teise (kasutaja poolse duplikaatpäringu), siis you're gonna have a bad time.

Alternatiiv localhost sisu lubamiseks avalikku veebi oleks kasutada localtunnel teenust või mõnd selle analoogi, kuid seda tuleb tuleb teha ülima ettevaatlikkusega - oma arvuti avamine tervele internetile ei pruugi olla väga tervislik.