Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus SEB
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Thu May 12 2016 13:04:23 GMT+0000 (UTC)
Staatus Pooleli olev (Jätka)
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/seb-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
213.219.66.10
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
602
user-agent
Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:46.0) Gecko/20100101 Firefox/46.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate, br
referer
https://pre.ecoop.ee/bank/3g7GQvXB93rW/start/?bank_name=seb
content-type
application/x-www-form-urlencoded
x-client-remote-address
213.219.66.10

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100036&VK_REC_ID=EYP&VK_NONCE=817&VK_RETURN=https%3A%2F%2Fpre.ecoop.ee%2Fbank%2F3g7GQvXB93rW%2Fcomplete%2F%3Fs%3D&VK_DATETIME=2016-05-12T13%3A04%3A23%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=AZf%2Bwtm27lzqJAwYN1vBhJQlKlhHg7xPJRgylPoYfI2DYkDUNK1yBYh76RnbKavmQBWI4t9F2pfLXdl4tm37gMsNT%2Fg6VHG6XTJcYIwCtc5qJkLRmA3UEg96K2iJy%2Fqc2yfvm3%2B47wg6naY2UeXyNeFpF3%2FVe2uSqedVtq4RRSvvQhMmWpaI1zWci2h1GzHMhs7QS1ooaZp%2F1UEbAh4DuvjAtZA4w9Nxpn%2Fec30OCHvNhBnNLCQ13kTDi5UZaLlDOyK6yQnMDUEb4JQIYFk8%2FPugEt9594q8H9IYv0Toeahy1JK2NtKtks%2FAqoi4OhFJdFO83RlwLBEo3W9HiHY%2BDQ%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100036
VK_REC_ID
EYP
VK_NONCE
817
VK_RETURN
https://pre.ecoop.ee/bank/3g7GQvXB93rW/complete/?s=
VK_DATETIME
2016-05-12T13:04:23+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
AZf+wtm27lzqJAwYN1vBhJQlKlhHg7xPJRgylPoYfI2DYkDUNK1yBYh76RnbKavmQBWI4t9F2pfLXdl4tm37gMsNT/g6VHG6XTJcYIwCtc5qJkLRmA3UEg96K2iJy/qc2yfvm3+47wg6naY2UeXyNeFpF3/Ve2uSqedVtq4RRSvvQhMmWpaI1zWci2h1GzHMhs7QS1ooaZp/1UEbAh4DuvjAtZA4w9Nxpn/ec30OCHvNhBnNLCQ13kTDi5UZaLlDOyK6yQnMDUEb4JQIYFk8/PugEt9594q8H9IYv0Toeahy1JK2NtKtks/Aqoi4OhFJdFO83RlwLBEo3W9HiHY+DQ==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100036003EYP003817051https://pre.ecoop.ee/bank/3g7GQvXB93rW/complete/?s=0242016-05-12T13:04:23+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks