Tähelepanu! Maksekorralduse töötlemisel ilmnes tõrkeid.

Järgnevad vead tasub parandada, kuid see ei ole kohustuslik:

  • Sessiooniga seotud identifikaatori VK_RID väärtus puudub

Üldandmed

Makselahendus SEB
Tehingu tüüp Autentimine
Tehingu aeg Mon Nov 21 2016 11:30:34 GMT+0000 (UTC)
Staatus Autenditud
Valitud keel
Eesti
Teksti kodeering UTF-8

Sissetuleva päringu andmed

POST /banklink/seb-common


Päringu HTTP päised

Nimi Väärtus
x-forwarded-for
54.87.141.246
host
banks.maximum.thorgate.eu
connection
close
content-length
577
user-agent
Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
accept
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
accept-language
en-US,en;q=0.5
accept-encoding
gzip, deflate
referer
http://127.0.0.1:8100/auth/
content-type
application/x-www-form-urlencoded
x-client-remote-address
54.87.141.246

Päringu sisu

VK_SERVICE=4012&VK_VERSION=008&VK_SND_ID=uid100036&VK_REC_ID=EYP&VK_NONCE=2&VK_RETURN=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8100%2Fauth%2Fcomplete%2F&VK_DATETIME=2016-11-21T11%3A30%3A34%2B0000&VK_ENCODING=UTF-8&VK_RID=&VK_MAC=avwsT9X0MUIlGmqHbAiu6P4p9FsdAbodRx6IRJLXiGXNj1ZQWqS1OxDdV7m%2BfSgo332s%2BkRq0PObAoLslSH4G6gJLzfveueUlU1PGfgwmXRH8HN4K%2BR4CqztvGSSNK82K5SJ803TDmbJaX6SxJMmL8DpL0X2ZRZle%2BcxfWUrxrLaACkC9va8%2B561ic0IDlkIV6ZzXnv0zxsIuAeB6Lk8PZwrziqMrqKexZ%2BrRYTwpMKJgZe6NBVWYK%2FoH0uabz2F%2FGxKwPTQPDDkZN6mDla8BKEcrqFZZRDangqzAJs3wVk8nOj1vFgomgWq0ZTWw9gwl39lWjFc6XF5eEgluk59Bg%3D%3D

POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
4012
VK_VERSION
008
VK_SND_ID
uid100036
VK_REC_ID
EYP
VK_NONCE
2
VK_RETURN
http://127.0.0.1:8100/auth/complete/
VK_DATETIME
2016-11-21T11:30:34+0000
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
avwsT9X0MUIlGmqHbAiu6P4p9FsdAbodRx6IRJLXiGXNj1ZQWqS1OxDdV7m+fSgo332s+kRq0PObAoLslSH4G6gJLzfveueUlU1PGfgwmXRH8HN4K+R4CqztvGSSNK82K5SJ803TDmbJaX6SxJMmL8DpL0X2ZRZle+cxfWUrxrLaACkC9va8+561ic0IDlkIV6ZzXnv0zxsIuAeB6Lk8PZwrziqMrqKexZ+rRYTwpMKJgZe6NBVWYK/oH0uabz2F/GxKwPTQPDDkZN6mDla8BKEcrqFZZRDangqzAJs3wVk8nOj1vFgomgWq0ZTWw9gwl39lWjFc6XF5eEgluk59Bg==

Allkirja kontrolli sisend

Allkirja kontrollimiseks kasutaja sertifikaadiga kasutati järgmist stringi:

0044012003008009uid100036003EYP0012036http://127.0.0.1:8100/auth/complete/0242016-11-21T11:30:34+0000000

pay.php Lae alla näiteskript sisendandmete korrektseks allkirjastamiseks


Väljuva päringu andmed

POST http://127.0.0.1:8100/auth/complete/


POST päringu parameetrid

Nimi Väärtus
VK_SERVICE
3013
VK_VERSION
008
VK_DATETIME
2016-11-21T11:30:38+0000
VK_SND_ID
EYP
VK_REC_ID
uid100036
VK_RID
VK_NONCE
2
VK_USER_NAME
Tõõgera Leõpäöldi
VK_USER_ID
51001091072
VK_COUNTRY
EE
VK_OTHER
VK_TOKEN
5
VK_ENCODING
UTF-8
VK_MAC
rTGl8j1ZOK2D+FNeEbHHjje9a1SQhD269jVogIqqQb2ivxavi8e/kXY6RpUzJNPs0HTBqo5KSuOrjbz/qKMoTuB67lD75JLcW2B5kQ5Q28M3K/yvOitnT/44c6XrFR7g7PUG8K18Ry2zRaZcMZP1kVfIMyWKBVQLn/IQJxb47hCAOWmkq/w8NNQdwdyrnFUU1IfkyBZFzd4361/j7QdK6h5JxqO3br7SdC8J0ZU6PeoawdxWskj0gR/0sD0jmEC85rnj6Ttkv9d9PVZs46rSS5W07CmNz0Cv3e2giVO5bfwsMtFrN14fGgaqAOUT5Mlf8SrkX7CieGvFnPo9fAWRPw==

Allkirjastamise sisend

Vastuse allkirjastamiseks panga võtmega kasutati järgmist stringi:

00430130030080242016-11-21T11:30:38+0000003EYP009uid1000360012017Tõõgera Leõpäöldi01151001091072002EE0000015000

receive.php Lae alla näiteskript tehingu andmete allkirja kontrolliks